2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej.

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej.

zał. nr 1 mapa

Lista wiadomości