2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 roku zmienionej Uchwałą Nr LVII/556/2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Lista wiadomości