2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2025.

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia  20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, zmienionej Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r.  w sprawie zmiany WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, Uchwałą Nr X/78/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2025, Uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2025.

zał. nr 1

zał. nr 2

Lista wiadomości