2019

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Projekt uchwały Nr XIV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zmienionej Uchwałą Nr V/45/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.,Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Uchwałą Nr X/77/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Uchwałą Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzeniem Nr 81/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

zał. budżetowe

zał. 2 b

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

Lista wiadomości