2019

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazw „ul. Panny Zosi” i „ul. ks. Robaka” drogom położonym na terenie miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazw „ul. Panny Zosi” i „ul. ks. Robaka” drogom położonym na terenie miejscowości Komorniki.

uzasadnienie do projektu uch.

zał. do projektu uch. mapa

Lista wiadomości