2019

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

zał. do projektu uch.

Lista wiadomości