2019

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników w wyborach na kadencję 2

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników w wyborach na kadencję 2020 - 2023 r.

Lista wiadomości