2019

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej, Polnej i J. Wybickiego.

zał. do projektu uchwały

Lista wiadomości