2019

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 35/2, położonej  w Chomęcicach.

Lista wiadomości