2019

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez

Projekt uchwały Nr XIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu przez Gminę Komorniki.

Lista wiadomości