2019

Projekt uchwały Nr XII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2018 rok.

Projekt uchwały Nr XII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2018 rok.

Lista wiadomości