2019

Projekt uchwały Nr XII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki wotum zaufania.

Projekt uchwały Nr XII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki wotum zaufania.

Lista wiadomości