2019

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działki o nr ewid. 203/8 ob

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości –  części działki o nr ewid. 203/8 obręb Komorniki, na okres trzech lat.

Lista wiadomości