2019

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łę

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Poznańskiej, Dworcowej  i Leśnej.

zał. do projektu uchwały_mapa

Lista wiadomości