2019

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Sosnowej.

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Sosnowej.

zał. nr 1 mapa

Lista wiadomości