2019

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zes

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowej.

uzasadnienie do projektu uch.

zał. nr 1 mapa

zał. nr 2

zał. nr 3

Lista wiadomości