2019

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S. St

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S. Stawnego.

zał. nr 1 mapa

Lista wiadomości