2019

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2025.

Projekt uchwały Nr X//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, Uchwały Nr V/46/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025.

zał. nr 1

zał. nr 2

Lista wiadomości