2019

Projekt uchwały Nr IX//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową

Projekt uchwały Nr IX//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2388P – ul. 1 Maja oraz ul. Bukowa  w Rosnówku.

Lista wiadomości