2019

Projekt uchwały Nr IX//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej.

Projekt uchwały Nr IX//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej.

uzasadnienie do projektu uchwały

zał. nr 1 mapa

zał. nr 2 i nr 3

Lista wiadomości