2019

Projekt uchwały Nr IX//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działki o nr ewid. 203/8 o

Projekt uchwały Nr IX//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości –  części działki o nr ewid. 203/8 obręb Komorniki, na okres trzech lat.

Lista wiadomości