2019

Projekt uchwały Nr VIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr VIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

zał. nr 1

zał. nr 2

Lista wiadomości