2019

Projekt uchwały Nr VIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i

Projekt uchwały Nr VIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i Granicznej.

Uzasadnienie do projektu uchwały

zał. nr 1 mapa

zał. nr 2

zał. nr 3

Lista wiadomości