2019

Projekt uchwały Nr VIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji

Projekt uchwały Nr VIII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska.

zał. nr 1 mapa

zał. nr 2 i zał. nr 3

uzasadnienie do projektu uchwały

Lista wiadomości