2019

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Brzozowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Brzozowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

zał. do uch. mapa

uzasadnienie do projektu uch.

Lista wiadomości