2019

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki”.

Lista wiadomości