2019

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działek o nr ewid. 238, 2

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działek o nr ewid. 238, 239 i 240, obręb Łęczyca wraz  z budynkami, budowlami i urządzeniami oczyszczalni ścieków, na okres pięciu lat.

Lista wiadomości