2019

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Lista wiadomości