2019

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 mraca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej.

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 mraca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej.

zał. nr 1 mapa

Lista wiadomości