2019

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Lista wiadomości