2019

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia  20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, Uchwały Nr V/46/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025.

zał. nr 1

zał. nr 2

Lista wiadomości