2019

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na

Projekt uchwały Nr VII//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.,Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

załączniki budżetowe

zał. nr 2 b

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 6

zał. nr 7

 

Lista wiadomości