2019

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Szkolnej.

zał. do projektu uch. mapa

Lista wiadomości