2019

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwod

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwodów.

Lista wiadomości