2019

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Komorniki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Uzasadnienie do projektu uchwały

zał. nr 1 do projektu uchwały

zał. nr 2 do projektu uchwały

zał. nr 3 do projektu uchwały

Lista wiadomości