2019

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i klas szóstych

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i  klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.

Lista wiadomości