2019

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2

Projekt uchwały Nr V//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

załączniki budżetowe

zał. nr 2 b

zał. nr 4

zał. nr 6

zał. nr 7

Lista wiadomości