2019

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejon

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Jeżynowej, Poziomkowej i Młyńskiej.

zał. graficzny mapa

Lista wiadomości