2019

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działek o nr ewid. 981/

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działek o nr ewid. 981/4 i 982/4, obręb Komorniki, na okres trzech lat.

Lista wiadomości