2019

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Lista wiadomości