2019

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminn

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  w Komornikach zmienionej uchwałami Rady Gminy nr XXII/242/2012 z dnia 27 września 2012 r., XXIX/265/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., XI/111/2015 z dnia 3 września 2015 r., LIV/522/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz LVIII/562/2018 z dnia 26 września 2018 r.

Lista wiadomości