2019

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie nadania nazwy „ul. Wieczorowa” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie nadania nazwy „ul. Wieczorowa” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

Uzasadnienie do projektu uch.

Zał. graficzny mapa

Lista wiadomości