2019

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków k

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałami Rady Gminy Komorniki nr XXV/262/2016 z dnia 8 września 2016r., nr XXVI/271/2016 z dnia 29 września 2016r.,nr XLIII/425/2017 z dnia 26 października 2017 r. oraz nr XLV/448/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.

zał. nr 1

Lista wiadomości