2019

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gm

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki”.

zal. nr 1

zal. nr 1 i 2

Lista wiadomości