2019

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną - kon

Projekt uchwały Nr IV//2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego  w zakresie zarządzania drogą publiczną - kontynuacja ul. Kolejowej w Plewiskach leżąca na terenie miasta Poznania pomiędzy Plewiskami a Skórzewem  na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa przejazdu bezkolizyjnego w miejscu skrzyżowania ul. Kolejowej w Plewiskach z linią E-20  w ramach projektu: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" oraz zachowania trwałości projektu dofinasowanego ze środków unijnych.

Lista wiadomości