Projekt uchwały Nr XLV/ /2014/ Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywia

Projekt uchwały na XLV sesję