Projekt Uchwała Nr XLV/ /2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.

Projekt uchwały na XLV sesję