2014 (kadencja 2010 - 2014)

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

Projekt uchwała Li sesja

plan sytuacyjny

Lista wiadomości