2014 (kadencja 2010 - 2014)

Projekt UCHWAŁA NR LI / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawieustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Kom

Projekt uchwała LI sesja
Lista wiadomości