2014 (kadencja 2010 - 2014)

Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 kwietnia2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/332/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 05 września 2013 r. w sprawie

Projekt uchwały na XLVIII sesję
Lista wiadomości